Norsk

Velkommen


Psykolog med privatpraksis sentralt i Oslo. Tilbyr individualterapi og benytter

         evidensbasert behandling av angst, depresjon og ulike psykologiske vansker.

Kan psykoterapi være noe for deg?


Behandling hos psykolog kan være nyttig når du opplever at du står fast i livet og søker endring. Det kan for eksempel være når man opplever ulike former for angst, depresjon, vonde tanker og følelser, brudd i relasjoner, uavklarte følelser som er vanskelige å forstå, eller overveldende stress. Mange opplever at de har negative mønstre de vil ut av. Noen går i terapi primært med ønske om personlig vekst og selverkjennelse.


Jeg bistår personer som ønsker å få til positive endringer i sine liv, men som holdes tilbake av frykt, lav selvfølelse, stress, ubesluttsomhet eller innarbeidede vaner. Gjennom psykoterapi kan man få økt bevissthet og innsikt, lære seg konkrete strategier, og bedre sine ferdigheter for håndtering av ubehagelige tanker, følelser og problematisk adferd.


Gjennom økt bevissthet og tilegnelse av effektive mestringsstrategier, har du potensiale til personlig vekst og til å lykkes i dine målsettinger, til å få til dypere og mer betydningsfulle relasjoner, og til å skape et mer tilfredsstillende og rikere liv.