Priser

Priser


Gjeldende fra 01.01.24. Se nedenfor for vilkår og vanlige spørsmål.


Individualterapi (før kl 16):
45 min : 1 680,- (standard enkelttime)
60 min : 2 090,-
75 min : 2 580,-
90 min : 2 990,- (dobbelttime)


Pakketilbud 10 (45 min - før kl 16) 11% rabatt: 14 950,-
Pakketilbud 5 (45 min - før kl 16) 7,5% rabatt: 7 770,-


Kveldstillegg (etter kl 16.00): 200,-Vilkår:

  • Avtaler som ikke avbestilles MINST 48 TIMER før starttidspunkt på oppsatt avtale vil bli belastet i sin helhet uansett årsak. Dette inkluderer forhold som klienten ikke selv kan lastes for, også sykdom. Hvis du ikke kan møte grunnet sykdom, er det mulig å gjennomføre timen over video eller telefon.
  • Betaling skjer i slutten av timen med debet-, kredittkort, eller VIPPS. Faktura kan unntaksvis godtas mot gebyr på kr 70,-
  • For online terapi gjelder samme pris som ved timer ved fysisk oppmøte. Vennligst spesifiser evt. ønske om videokonsultasjon ved å sende en mail når du booker timen.
  • For rabatterte pakker på 5 eller 10 timer må beløpet forskuddsbetales. Prisen gjelder dagsats (før kl 16). Timene må benyttes innen 6 måneder etter kjøp. Evt. ubenyttede timer vil ikke refunderes.
  • Jeg har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Mange forsikringsselskaper dekker utgifter til psykologbehandling oftest inntil 10 timer. Undersøk med ditt forsikringsselskap eller arbeidsgiver om dette gjelder deg.
  • Ved eventuelt akutt hjelpebehov mellom timer benyttes akutteam i bydel eller legevakten.
  • Som psykolog har jeg taushetsplikt og journalplikt forankret i det norske lovverket.
  • Prisjustering foretas ved årsskiftet.