Priser

Priser
Vilkår: Behandlingstimer som ikke avbestilles 48 timer / to virkedager i forveien vil bli belastet i sin helhet, uansett avlysningsgrunn.


Ved karantene grunnet Covid-19 tilbys telefon eller videokonsultasjon. Frist for avbestilling gjelder som vanlig.


Det er mange som ønsker time. Dersom du ser at du ikke kan benytte en oppsatt time, vær vennlig å gi beskjed i god tid.


Dersom du ønsker online terapi, vennligst spesifiser dette ved booking.


Betaling skjer i slutten av timen med debet-, kredittkort, eller VIPPS.

For pakke på 5 eller 10 timer må beløpet forskuddsbetales. Timene må benyttes innen 6 måneder etter kjøp. Evt. ubenyttede timer vil ikke refunderes.


Har du privat helseforsikring eller er forsikret gjennom arbeidsgiver, sjekk betingelser om du kan få dekket utgifter til terapi.


Som psykolog har jeg taushetsplikt og journalplikt forankret i det norske lovverket.


  • Enkelttime (45 min) før kl. 1600: 1.550 kr


  • Dobbeltime (90 min): 2.600 kr


  • Online terapi (45 min): 1.550 kr


  • Pakketilbud 10 (45 min) 10% rabatt: 13.950 kr


  • Pakketilbud 5 (45 min) 7,5% rabatt: 7.150 kr


  • Tillegg for kveldstime etter kl. 16.00: 200 kr