Individualterapi

IndividualterapiJeg tilbyr psykoterapi til voksne og ungdommer fra 16 års alder. Terapi kan bidra til bearbeiding av tidligere erfaringer, til læring av ferdigheter og teknikker som støtter opp om økt bevissthet og tilstedeværelse samt bedring av relasjoner. En målsetting kan være økt selv-aksept mens du gir slipp på kontinuerlig streben og selv-forbedringsprosjekter.


God mental helse er en refleksjon av din evne til å forholde deg fleksibelt, og til å velge hva du ønsker å fokusere på i ditt liv. Å fokusere på de tingene du kan gjøre noe med. Å bevisst velge strategier, og å gi slipp på handlemåter som ikke tjener deg.Hjelp med:


 • Ulike former for angst, bekymring og fobier (helseangst, OCD, GAD, panikklidelse)


 • Sosial angst, prestasjonsangst, presentasjonsangst


 • Depresjon, nedstemthet


 • Stressmestring, reaksjon på overbelastning, utbrenthet


 • Krisereaksjoner, traumer, PTSD


 • Samlivsbrudd


 • Sorgreaksjoner


 • Lav selvfølelse og identitetsproblematikk


 • Relasjonelle utfordringer


 • Følelsesmessige problemer


 • Livsutfordringer / hverdagsproblemer

AMY SEXTON

PSYKOLOGSPESIALIST

Medlem av Norsk Psykologforening, Norsk Pasientskadeerstatning, Norsk forening for

Metakognitiv terapi og EMDR Norge.

KONTAKTINFO

BESØKSADRESSE:

Slemdalsveien 70 A

Kontor nr. 421

0370 OSLO


(+47) 915 31 909


psykolog@amysexton.no

POSTADRESSE:

Postboks 30

Vinderen

0319 OSLO© Copyright 2018 Amy Sexton. All Rights Reserved.