Individualterapi

IndividualterapiJeg tilbyr psykoterapi til voksne og ungdommer fra 16 års alder. Terapi kan bidra til bearbeiding av tidligere erfaringer, til læring av ferdigheter og teknikker som støtter opp om økt bevissthet og tilstedeværelse samt bedring av relasjoner. En målsetting kan være økt selv-aksept mens du gir slipp på kontinuerlig streben og selv-forbedringsprosjekter.


God mental helse er en refleksjon av din evne til å forholde deg fleksibelt, og til å velge hva du ønsker å fokusere på i ditt liv. Å fokusere på de tingene du kan gjøre noe med. Å bevisst velge strategier, og å gi slipp på handlemåter som ikke tjener deg.Hjelp med:


Ulike former for angst, bekymring og fobier (helseangst, OCD, GAD, panikklidelse)


Sosial angst, prestasjonsangst, presentasjonsangst


Depresjon, nedstemthet


Stressmestring, reaksjon på overbelastning, utbrenthet


Krisereaksjoner, traumer, PTSD


Samlivsbrudd


Sorgreaksjoner


Lav selvfølelse og identitetsproblematikk


Relasjonelle utfordringer


Følelsesmessige problemer


Livsutfordringer / hverdagsproblemer