Klinisk Hypnose

Klinisk HypnoseHvorfor benytte hypnose?


Klinisk hypnose er en veldokumentert behandlingsform som gir en trygg og effektiv behandling av bl.a. angst, traumer / PTSD, depresjon, smerteproblematikk og IBS. Hypnose benyttes til endring av livsstilvaner, bedring av søvnkvalitet og til å fremme prestasjon. Hypnose ser også ut til å øke effekten av andre terapeutiske tilnærminger.


Bruk av hypnose i psykoterapi kan være et potent middel for å stimulere til positiv endring. Det kan gi økt tilgang til personlige ressurser for å bedre mestring og problemløsning.


Hypnose kan bidra til å endre gamle forestillinger og mønstre som ikke hjelper. I en hypnotisk tilstand kan vi bruke fantasien vår mer effektivt og erstatte utdatert tankegods og forestillinger som har utspilt sin rolle, med nye positive sannheter og strategier.


Hva er klinisk hypnose?


En presis definisjon av hva hypnose er har ennå ikke blitt etablert, noe som til dels skyldes at hypnose er en svært subjektiv opplevelse som varierer fra person til person. 


Hypnose involverer en tilstand av avslappet fokusert oppmerksomhet. Denne tilstanden av fokusert oppmerksomhet er særdeles gunstig for å fremme positiv læring. En hypnotisk tilstand, også kalt transe, kan sammenliknes med det å se en film, eller lese en bok, hvor man blir så oppslukt av det som skjer at man mister begrep om tid og sted og glemmer litt hvor man er. Transe er et helt naturlig fenomen, som oppstår spontant mange ganger i løpet av en dag. Når du dagdrømmer befinner du deg i en lett transe; når du lever deg inn i en film kan transen bli dypere. Du kan le hjertelig, gråte eller sitte i spenning som på nåler, enda du vet det bare er film. Og på samme måte er det med transe. På et nivå er du bevisst over det som skjer, men du aksepterer den opplevelsen som hypnosen gir.


Folk responderer på hypnose på ulike måter. Noen beskriver opplevelsen som en tilstand av fordypet bevissthet, mens andre som en rolig, avslappet og fokusert tilstand. 


Jeg har gjennomført ett-årig introduksjons kurs og utdanning fra Norsk forening forklinisk evidensbasert hypnose (NFKEH), samt 100-timers klinisk hypnose og strategiskpsykoterapi utdanning fra Michael Yapko.